Bị lộ tẩy tội đồ Hana tức giận MẮNG CHỬI cả nhóm P336 Winner khẳng định chỉ có mình Việt Thi