Sợ mất mặt với bạn bè cô gái không dám nhận người cha nghèo