Những cảnh chưa từng tiết lộ của P336 trong chuyến hành trình vui nhộn.