CHOẢNG TAY ĐÔI trên sân khấu BMHH, cặp đôi VÕ SĨ làm ông mai bà mối ĐỨNG HÌNH