Bạn đường hợp ý - Hoàng Phi - Aditi song đấu William - Lan Phương Phần 4

Xuất bản 2 năm trước

Dựa theo format chương trình truyền hình Nhật Bản mang tên “ The Perfect Companion”, “BẠN ĐƯỜNG HỢP Ý” là một hành trình đua tài giữa hai đội. Mỗi đội gồm hai thành viên: một nghệ sỹ Việt Nam kết hợp cùng một người bạn nước ngoài. Trong hành trình, hai đội sẽ lần lượt thực hiện các thử thách, nhiệm vụ của chương trình đưa ra.

Chủ đề: Du ngoạn đất Việt

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO