Khả Ngân quẩy tưng bừng ngoài bãi bùn cùng các huynh đệ