Hậu trường DU LỊCH KỲ THÚ - Thiên Vương và sức mạnh "bóp nát" quả trứng.