Bộ Đội Trong Tôi - Chuyện Ba Chàng Lính Trẻ - Tập 4: Người Yêu Của Ai?