Màn trả giá bá đạo của 2 siêu nhí khi đăng ký học bơi