Kết cục xứng đáng cho chàng trai bắt cá hai tay

Xuất bản 10 tháng trước

"CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP" - Gieo nhân nào gặt quả đó - câu nói tưởng chừng đơn giản mà ai cũng thuộc nằm lòng nhưng mấy ai thực hiện được lý thuyết đó. Bằng sự tái hiện những câu chuyện có thật trong cuộc sống - NHỮNG BÀI HỌC CUỘC SỐNG ra đời nhằm mục đích khẳng định và cảnh tỉnh mọi người những việc làm sai trái của mình trong cuộc sống, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc thiện đến việc ác đều sẽ nhận lại những “cái hậu” không ngờ.

Chủ đề: Bài học cuộc sống MBC

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO