Bộ Đội Trong Tôi - Chuyện Ba Chàng Lính Trẻ - Tập 14: Cua Cần 'Chính', Chạch Cần 'Châu'