Chàng trai khốn đốn vì gái theo đuổi, cho ăn toàn bùa yêu