Chưa chín chắn mà bày đặt sống thử, cô gái sợ hãi khi nhận tin mang bầu