Chàng trai mời thần y chuyên chữa bệnh cho heo về giải cứu người yêu bệnh nan y