Tryhard cho kèo Zero Tier Cs 1.1 cực căng thẳng với D97 cùng những người anh em xương máu - Lượt về - #1 - Kênh Game Thủ - Nội dung không dành cho người dưới 18 tuổi.

Xuất bản 1 tháng tr