Những Bài Hát Hay Về Xứ Nghệ - Giận Mà Thương, Hết Giận Rồi Thương - Tuyển Tập Phương Thảo Hay Nhất