Công tử bột 7 tuổi khóc thét đòi về khi phải rời xa cha mẹ về quê chăn bò