Bông Hồng Đột Biến | Chuyện Ba Chàng Lính Trẻ | Tập 16