Tryhard cho kèo Zero Tier Cs 1.1 cực căng thẳng với D97 cùng những người anh em xương máu - Lượt về - #2 - Kênh Game Thủ- Nội dung không dành cho người dưới 18 tuổi.

Xuất bản 1 tháng trước