Sập Mỏ Ở Myanmar, Hơn 100 Người Thiệt Mạng

Xuất bản 1 tháng trước

Ít nhất 113 thi thể được tìm thấy trong mỏ ngọc bích sập ở Hpakant, phía bắc Myanmar sáng 2.7.

Chủ đề: Public Media

Xem thêm