[MÈO 2K4] Line up đánh giải : Msuong , Mèo 2k4, Khôn Kiney, Đạt Tulen, Tài Họa Mi!!! 18+