Súng Bất Li Thân P2 | Chuyện Ba Chàng Lính Trẻ | Tập 22

Xuất bản 5 tháng trước

Trường cà khịa nhớ lại thời tân binh và nguồn gốc lý do bén duyên với vệ binh , trong hồi tưởng, Chính vẫn hậm hực khi nhớ lại cảnh bị Trường chơi khăm.

Chủ đề: Sao Nhập Ngũ

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO