Lão nông "ép" bưởi da xanh ra quả trái mùa | VTC

Xuất bản 28 ngày trước

VTC | Thay vì để bưởi da xanh ra quả tự nhiên, ông Nguyễn Văn Thảo, Hòa Bình lại có bí quyết “ép” bưởi da xanh ra quả trái mùa. Chỉ với gần 600 gốc bưởi, ông có thu nhập trên 200 triệu đồng.

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO