Liêm "Bó Tay" | Chuyện Ba Chàng Lính Trẻ | Tập 23

Xuất bản 6 tháng trước

Chính & Liêm học cứu thương, tình huống dở khóc dở cười với hai chàng trai khi nghe tai nọ xọ tai kia dẫn đến nhầm lẫn tai hại.

Chủ đề: