Nhà soạn nhạc vĩ đại Ennio Morricone qua đời | VTC

Xuất bản 1 tháng trước

VTC | Ennio Morricone - nhà soạn nhạc gắn liền với nhiều bộ phim kinh điển trong suốt hơn nửa thế kỷ qua – vừa qua đời tại một phòng khám ở Rome (Italy), hưởng thọ 91 tuổi

Chủ đề: Now Giải trí