Giải mã vụ nhà sư Thái Lan ngồi thiền trong chảo dầu được đun sôi

Xuất bản 1 tháng trước

Một số người cho rằng nhà sư đã sử dụng phép thuật, một số khác cho rằng nhà sư đã đạt tới cảnh giới cao nên không thể bị tổn hại khi ngồi trong chảo dầu sôi.

Chủ đề: