Ứng Dụng Tử Thần - Phần 1 - Phim Chiếu Rạp Vừa Xem Vừa Nín Thở

Xuất bản 16 ngày trước

Bộ phim Kinh dị nói về một y tá trẻ nhận ra rằng ứng dụng “countdown”cô tải xuống báo trước chính xác thời gian cô sẽ chết, cô tìm cách để thay đổi vận mệnh trước khi đồng hồ trở về số không. Thông qua khắc họa đời sống hàng ngày, bộ phim tập trung mô tả diễn biến nội tâm và sự đấu tranh chống lại số phận định trước để giành lại sự sống của các nhân vật.

Chủ đề: Phim Hành Động BigOne

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO