Mc Quyền Linh nổi giận vì nhà gái yêu cầu quá khắt khe chàng rể ngay tại trường quay