Những cặp đôi BMHH có giọng ca chất đến nỗi khán giả phát ngất khi lắng nghe