Nam Vương Đối Đầu | Chuyện Ba Chàng Lính Trẻ | Tập 29