Mang theo THỢ CẮT TÓC đến BMHH, thầy giáo PIANO với MÁI TÓC CỰC LẠ cưa đổ luôn cô gái XINH NHƯ HOA.