Đắk Lắk: Mưa lớn kéo dài, huyện Ea Súp ngập trong biển nước | VTC

Xuất bản 1 th