Vợ Chủ Tịch Mây Mưa Bên Ngoài, Dàn Cảnh Chồng Ngoại Tình Để Ly Hôn | Chủ Tịch Tập 67