Ngọc Trinh dàn cảnh "ăn nem" cho chồng chừa thói "ăn chả"