Đêm tân hôn sau rời BMHH chú bộ đội khiến vợ trẻ thất vọng vì không làm được gì