Cặp đôi vừa giới thiệu đã khiến khán giả VỖ TAY RẦM TẦM vì nhân duyên TIỀN ĐỊNH - BMHH