Cập nhật: 12 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học chống dịch | VTC

Xuất bản 2 năm trước

VTC | Tính đến chiều tối ngày 3/8, đã có hơn 12 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19.

Chủ đề: