Mạc Văn Khoa nói 'Anh yêu em' với cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên