Clip 3 Người Đàn Ông Đi Ôtô Bê Trộm Hoa Giấy

Xuất bản 1 tháng trước

Ba người đàn ông đi ôtô cùng nhau bê trộm chậu hoa giấy trên khu vực quận Long Biên, Hà Nội.

Chủ đề: Public Media