Jang Mi bị hút hồn bởi Hiếu Nguyễn tại khung cảnh lãng mạn