Cập nhật Covid-19 ngày 5/8: Thêm 43 ca nhiễm mới | VTC

Xuất bản 1 năm trước

VTC | Tính trong ngày 5/8, Việt Nam ghi nhận 43 trường hợp đều có liên quan tới ổ dịch Đà Nẵng.

Chủ đề: