Nỗi Niềm Của Cha - Tập 34 - Hứa Minh Lục bất ngờ tặng quà cho Thiên Làm khiến cô vỡ òa hạnh phúc