Nỗi Niềm Của Cha - Tập 35 - Thiên Lam cãi nhau đòi chia tay với Hứa Minh Lục vì mâu thuẫn công việc