Đổ xô mua nước rửa tay nano bạc, hiệu quả ra sao… tính sau | VTC