70.000 người tại Hà Nội được Bộ Y tế hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 | VTC

Xuất bản 1 tháng trước

VTC | Bộ Y tế sẽ giao cho 4 đơn vị hỗ trợ thành phố Hà Nội tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho 70.000 người.

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO