Gỡ phong tỏa, Bệnh viện C Đà Nẵng mở cửa đón bệnh nhân trở lại | VTC

X