Thử thách ăn cay - Xúc xích hồ lô

Xuất bản 5 tháng trước

“Sài Gòn của tôi” là lăng kính phản chiếu tất cả những gì thuộc về Sài Gòn, từ con người, cuộc sống, tới ẩm thực, phong cách,... ; là nơi dành cho những ai yêu Sài Gòn hoặc đơn giản là muốn tìm hiểu về mảnh đất này.

Chủ đề: