Việt Nam Thêm 18 Ca Nhiễm COVID-19

Xuất bản 1 tháng trước

Hai nhân viên y tế này làm việc ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thăm người thân tại Khoa Nội (Bệnh viện Đà Nẵng).

Chủ đề: Public Media

Xem thêm