Loài ruồi được đặt theo tên các siêu anh hùng Marvel

Xuất bản 1 tháng trước

Một số loài ruồi mới được đặt tên là Deadpool, Thor, Loki, Black Widow. Theo các nhà khoa học, họ dựa trên đặc điểm cơ thể của ruồi và cảm hứng với các siêu anh hùng để đặt tên.

Chủ đề: Độc – Lạ

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO