Cận Cảnh Bên Trong Bệnh Viện Dã Chiến Tại Đà Nẵng

Xuất bản 1 tháng trước

Bên trong bệnh viện dã chiến chống Covid-19 hoàn thành trong 4 ngày ở Đà Nẵng.

Chủ đề: Public Media

Xem thêm